Reklamation

Reklamation

Primatræpiller yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening/opbevaring, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til primatræpiller i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til primatræpiller inden rimelig tid. Ellers mister du din ret til at påberåbe dig manglen.

Udgangspunktet er, at du har 24 måneders reklamationsret. For dyrefoder, staldstrø, ovne, brænde, briketter og træpiller købt på primatræpiller.dk betyder dette, at du ved berettigede reklamationer enten kan få varen ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det følger af købeloven § 75 a, at salgsgenstanden skal have en sådan holdbarhed og øvrige egenskaber som køberen efter salgsgenstandens karakter og forholdene i øvrigt havde rimelig grund til at forvente.

Der foreligger først en mangel ved salgsgenstanden og dermed en berettiget reklamation hvis brænde, briketter, træpiller og foder ikke svarer til den betegnelse hvorunder den er solgt med hensyn til art, mængde, kvalitet mv.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på dels, at der altid er risiko for at træ bliver angrebet af svampe mv. og rådner, dels at træets brændeevne påvirkes af om du har opbevaret det korrekt.

Hvis du ikke opbevare brændet korrekt vil der ifølge Miljøstyrelsens hjemmeside ske det at:

Putter du vådt eller fugtigt brænde i ovnen, kaster du bogstaveligt talt vand på bålet. Det brænder dårligere og frigiver flere kemiske stoffer. Hvis ikke det er ovntørret, skal det lagres indtil det er tørt. Du skal opbevare brændet, så det ikke optager fugt. Udenfor er løsningen et overdækket brændeskur med god ventilation rundt om brændestablen, så fugten føres væk. Selv med et godt brændeskur er det en god ide at lade brændet eftertørre i brændekurven inde i stuen i et par dage, inden man kommer det i brændeovnen. Er du i tvivl, kan en fugtmåler til et par hundrede kroner fortælle dig, om dit brænde er tilpas tørt. Fugtigheden skal være under 18 % ”.

Du skal i øvrigt være opmærksom på at brænde du opbevare udendørs typisk kun tørrer i perioden april til september. Allerede fra oktober optager brændet ofte vand igen også selv om det ligger under tag.

Når du ønsker at reklamere over brænde, briketter, træpiller, dyrefoder osv., skal du sende en mail til os eller tage telefonisk kontakt til os på telefon 30 700 801.

Bemærk – vi modtager ikke pallevarer sendt pr. efterkrav eller andet.

Når du vil reklamere over brændsel, skal der også være en hvis rimelighed i sagen. Det siger sig selv, at vi vil gøre indsigelse, såfremt du har anvendt (afbrændt) hovedparten af ordren, før du hævder reklamationsret.

X